Reakcje chemiczne


ZOBOJĘTNIANIE

Reakcje kwasów z zasadami to właśnie reakcje zobojętnienia (albo inaczej zobojętniania). 

Ogólnie wygląda to tak: 

kwas + zasada ---> sól + woda.

Ściślej, reakcję zobojętniania lepiej zapisać tak: 

kwas + wodorotlenek ---> sól + woda  

(są wodorotlenki, które nie są zasadami, a też "z nimi działa").

Dostajesz, powiedzmy, polecenie "Podaj równie reakcji otrzymywania azotanu(V) wapnia"...

No to NAJPIERW USTALASZ POPRAWNY WZÓR SOLI (chemia sole)

Piszesz go po PRAWEJ STRONIE od strzałki 

(to co jest po prawej od strzałki to PRODUKTY (to co powstaje w reakcji), 

a to co jest po lewej od strzałki to substraty, czyli to co jest przed reakcją)

O tak:

              --------> Ca(NO3)2 

Wiadomo, że w reakcji zobojętnienia powstaje jeszcze woda - no to dopisujesz H2O
 w produktach. O tak:

              --------> Ca(NO3)2 +  H2O

Teraz musisz napisać po lewej od strzałki kwas, którego to jest sól.

Wiadomo: HNO3. O tak:

  HNO3        --------> Ca(NO3)2 +  H2O

I jeszcze wodorotlenek tego metalu, którego sól powstaje (tu: Ca). 


Czas na przerwę reklamową :) 

Możesz zamówić u mnie rozwiązanie zadań z chemii.

Koniec przerwy reklamowej :) Wracamy do nauki.

Teraz najważniejszą sprawą jest ustalenie wartościowości metalu. 

Wapń (Ca) jest w drugiej grupie, więc zawsze dwa - tym razem nie ma problemu. 

Gorzej, gdy jest metal, który miewa różne wartościowości - 

wtedy wartościowość można wywnioskować ze wzoru soli (mam nadzieję, że wykombinujesz) 

Teraz trzeba napisać wzór wodorotlenku. 

!!! Wodorotlenki mają we wzorze zawsze po prawej grupę OH, a po lewej metal. 

!!! Wartościowość grupy OH wynosi jeden (zawsze!)

Jeżeli metal ma też wartościowość jeden, to wzory wyglądają po prostu tak: KOH, NaOH itp.

!!! Jeżeli metal ma wyższą wartościowość, to wtedy OH bierzesz w nawias. !!! 

!!! a za nawiasem piszesz "cyferkę" równą wartościowości metalu (tu: dwa) !!!

Czyli wzór wodorotlenku wapnia jest taki:

Ca(OH)2

No to mamy już: 

 HNO3 +  Ca(OH)2 --------> Ca(NO3)2 +  H2O

Teraz trzeba ustalić współczynniki.

Czyli powpisywać DUŻE "cyferki" PRZED wzorami tak, 

!!! żeby było tyle samo atomów każdego pierwiastka po obu stronach !!!

Ważne: 

Taka mała "cyferka" na dole (indeks) pomnaża tylko to co stoi bezpośrednio przed nią.

Np. w związku HNO3 są trzy atomy tlenu (O) i tylko jeden(!) atom azotu (N) 

i jeden atom wodoru (H).

W Ca(OH)2 dwójka pomnaża nawias, ale nie ponaża Ca. 

Czyli tu są 2 atomy H, 2 atomy O i jeden atom Ca.

W Ca(NO3)2 są: 1Ca, 2N i 6O.

W H2O są 2H i 1O. 

I tak dalej. 

!!! Taka duża "cyferka" (współczynnik) pomnaża CAŁY WZÓR, który za nią stoi !!!

Np. takie coś:  3Ca(NO3)2 zawiera 3Ca, 6N i 18O (osiemnaście atomów tlenu) !!!

Bilansując równanie reakcji zobojętnienia najlepiej jest ustalać kolejno:

1)Metal

W naszej reakcji już się zgadza - po obu stronach jest po jednym atomie Ca.

2)Reszta kwasowa:

 2 HNO3 +  Ca(OH)2 --------> Ca(NO3)2 +  H2O

Wpisałem 2 przed HNO3, bo w produktach są dwie reszty NO3.

Dzięki tej wstawionej dwójce teraz w substratach też są dwie.

3) Wodór

!!! Ważne: w substratach wodór (H) występuje zarówno w kwasie jak i w wodorotlenku.

Czyli po lewej stronie równania są w naszej reakcji 4H !!!

Zatem wpisujemy 2 przed H2O.

 2 HNO3 +  Ca(OH)2 --------> Ca(NO3)2 + 2 H2O

I reakcja gotowa. 

W zasadzie powinienem jeszcze policzyć tlen, 

ale jeżeli jest się pewnym, że nie zrobiło się błędu w podanym schemacie postępowania, 

to tlen się już "sam uzgodnił".

Możesz oczywiście dostać inne polecenie związanie ze zobojętnieniem, 
ale jak dobrze ogarniesz to co napisałem i jesteś w miarę inteligentny, 
to masz duże szanse sobie poradzić. Teraz początek(!) ogólnego tekstu o pisaniu rówań reakcji

Chemia - równania reakcji. Podstawy.

Zaczniemy od przykładu: "Podaj równanie reakcji syntezy chlorku glinu" No i co masz z tym zrobić? Pierwsza sprawa - trzeba ustalić wzór chlorku glinu. Odradzam zgadywanie jak wygląda... O ustalaniu prostych wzorów być może można będzie kiedyś przeczytać tutaj (na razie jeszcze tekstu nie ma...) !!! ZANIM ZACZNIESZ UZGADNIAĆ WSPÓŁCZYNNIKI* REAKCJI MUSISZ KONIECZNIE USTALIĆ WZÓR KAŻDEJ SUBSTANCJI Z OSOBNA !!! * uzgadnianie współczynników (stechiometrycznych) - na to jest kilka różnych określeń. Inne nazwy to: uzgadnianie reakcji = bilansowanie równania = ustalanie stron itp. Druga sprawa: trzeba wiedzieć, co to jest w ogóle synteza. Sugeruję najpierw poznać rodzaje reakcji chemicznych (tekst jeszcze nie powstał...) Synteza to reakcja łączenia. To znaczy, że coś się z czymś łączy... "synteza chlorku glinu" oznacza, że coś się z czymś łączy i powstaje chlorek glinu. (A nie, że chlorek glinu ma się z czymś połączyć) Jak coś powstaje w reakcji to znaczy, że jest produktem tej reakcji. I pisze się to coś po prawej(!) stronie równania. To znaczy po prawej stronie od strzałki. Czyli: → tutaj Druga sprawa - teraz trzeba ustalić wzór chlorku glinu. Zanim zacznie ZAWSZE NALEŻY NAJPIERW USTALIĆ WZÓR KAŻDEJ SUBSTANCJI Z OSOBNA ! Nie należy "dostosowywać wzorów do swoich potrzeb" !!! Tzn. PODCZAS WPISYWANIA INDEKSÓW (tych małych cyferek na dole) NIE NALEŻY też na razie W OGÓLE DBAĆ O TO, ŻEBY ZGADZAŁA SIĘ LICZBA POSZCZEGÓLNYCH ATOMÓW PO OBU STRONACH RÓWNANIA! Tym należy się martwić dopiero póżniej!!! PODCZAS USTALANIA WZORÓW NALEŻY SIĘ MARTWIĆ WYŁźCZNIE O TO, ŻEBY KAŻDY WZÓR Z OSOBNA BYŁ PRAWIDŁOWY ! [To NIE KONIEC uzgadniania naszej reakcji, tylko koniec tego tekstu! Tekst jeszcze nie jest skończony!]